Servei Municipal d'Formació d'Adults Ajuntament de Palma
Inscripció on-line > Formulari d'alta

Formulari d'alta

 • Emplenau aquest formulari amb les vostres dades personals i feu clic sobre el botó GUARDAR.
 • Les dades senyalades amb un * no són obligatòries.
 • Nom: *
 • Llinatges: *
 • DNI: *
 • Data naixement: *
 •  (dd/mm/aaaa)
 • Sexe:
 • Lloc de naixement:
 • Empadronat a Palma:
 • Minusvalidesa:
 • %
 • Adreça: *
 • Número: *
 • Pis:
 • Codi postal: *
 • Població: *
 • E-mail:
 • Telèfon mòbil:
 • Telèfon domicili:
 • Estudis cursats:
 • Professió: *
 • Situació laboral: