Servei Municipal d'Formació d'Adults Ajuntament de Palma

Presentació

Calendari de convocatòries de cursos 2017/2018

PERÍODE D'INSCRIPCIONS DURADA APROXIMADA
Fase CURSOS CATALÀ RESTA DE CURSOS CURSOS CATALÀ RESTA DE CURSOS
1a De l'11 al 22 de
setembre de 2017
Del 18 de setembre
al 18 d'octubre de 2017
Del 9 d'octubre de 2017
al 2 de febrer de 2018
Del 2 d'novembre fins
al 16 febrer de 2018
2n Del 15 al 26 de gener de 2018 Del 1 al 16 de febrer de 2018 Del 12 de febrer
al 25 de maig de 2018
Del 5 de març
al 22 de juny de 2018
3a ESTIU A partir de juny de 2018 Del 1 al 15 de juny de 2018 Juliol o agost 2018

L'Ajuntament de Palma, posa a l'abast del ciutadans de Palma, una oferta de cursos per a persones adultes, per donar resposta a les mancances que pugui haver-hi, en quant a la formació dels ciutadans, tot dins un projecte formatiu integral, que és el Programa, Palma Ciutat Educativa. Per tal d'oferir una educació que s'adeqüí a les característiques de la societat actual cada vegada més competitiva, dinàmica i canviant, que exigeix un continu cicle d'aprenentatge i adaptació a les noves situacions.

L'objectiu general és potenciar l'adquisició de coneixements i habilitats, desenvolupar la capacitat de comunicació i de crítica, que faciliti la presa de decisions i autonomia personal dins el context de la nostra Comunitat, així com potenciar l'ús del català com a instrument de feina i de relació amb els altres. Posar a l'abast del ciutadà els recursos educatius, formatius i culturals que ofereix la ciutat.

Es donarà suport amb una formació, adreçada a la inserció laboral, social i/o cultural de persones que es troben en situació difícil per poder accedir a altres cursos de formació o altres activitats, atès el seu dèficit cultural, social, formatiu o personal, sensibilitzant-les a una major participació, integració i relació ciutadana.