Servei Municipal d'Formació d'Adults Ajuntament de Palma

Presentació

Calendari de convocatòries de cursos 2019/2020

PERÍODE D'INSCRIPCIONS DURADA APROXIMADA
Fase CURSOS CATALÀ RESTA DE CURSOS CURSOS CATALÀ RESTA DE CURSOS
1a Del 31 d'agost
a l'11 de setembre de 2020
Del 14 al 30
setembre de 2020
De l’1 d’octubre de 2019
al 24 de gener de 2020
Del 17 d’octubre de 2019
fins al 11 febrer de 2020
2n Del 8 al 24 de gener de 2020 Del 3 de febrer al
18 de maig de 2020
Del 17 de febrer de 2019
fins al 5 de juny de 2020
3a ESTIU Del 8 al 19 de juny de 2020 Del 8 al 19 de juny de 2020 Juliol o agost 2020

L'Ajuntament de Palma, posa a l'abast del ciutadans de Palma, una oferta de cursos per a persones adultes, per donar resposta a les mancances que pugui haver-hi, en quant a la formació dels ciutadans, tot dins un projecte formatiu integral, que és el Programa, Palma Ciutat Educativa. Per tal d'oferir una educació que s'adeqüí a les característiques de la societat actual cada vegada més competitiva, dinàmica i canviant, que exigeix un continu cicle d'aprenentatge i adaptació a les noves situacions.

L'objectiu general és potenciar l'adquisició de coneixements i habilitats, desenvolupar la capacitat de comunicació i de crítica, que faciliti la presa de decisions i autonomia personal dins el context de la nostra Comunitat, així com potenciar l'ús del català com a instrument de feina i de relació amb els altres. Posar a l'abast del ciutadà els recursos educatius, formatius i culturals que ofereix la ciutat.

Es donarà suport amb una formació, adreçada a la inserció laboral, social i/o cultural de persones que es troben en situació difícil per poder accedir a altres cursos de formació o altres activitats, atès el seu dèficit cultural, social, formatiu o personal, sensibilitzant-les a una major participació, integració i relació ciutadana.