Tancar
Regidoria d'Educació
Plaça Nova de la Ferreria, 2 - 07002 - Palma
tels. 971 449 447/8 - 971 449 4406
FAX: 971 449 429

Veure la Regidoria d'educació a un mapa més gran
Tancar
Suggeriments i reclamacions
Nom:
Email:
Escriu la teva suggerència
Identificació centres

Programa d'Activitats Educatives 2020-2021

Tema:  Nivell educatiu:  Nom activitat:
Tria per tipus d'activitat:     Totes Gratuïtes De pagament
Tria per disponibilitat:     Totes Per a pobles

C.01.20 / SALUT, CONSUM I CIÈNCIA / C.01 Educació per a la salut

Aules sense renou: conscienciació dels beneficis del silenci per a la salut

STARS
(0 valoracions)
 • Breu descripció de l'activitat

  L'activitat té com a objectiu promoure el respecte mutu així com conscienciar a l'alumnat sobre la contaminació acústica i les conseqüències de l'excés de soroll a les aules, extensible a la ciutat i en general a les nostres vides.
  Els tallers facilitats a les aules del mateix centre educatiu proporcionen eines i instruments per identificar i reconèixer els perjudicis que els renous generen a llarg termini sobre la nostra salut.
  Per altra banda, donarem a conèixer els beneficis del "mindfulness" o relaxació per silenciar-nos. A través de la consciència dels processos interns -la respiració, el moviment corporal, capacitat d'atenció, concentració i el control d'emocions- aprendrem que podem reduir el nivell de renous dins les aules i millorar així la nostra qualitat de vida.
   

 • Nivells educatius als quals s'adreça

  Activitat va adreçada a:

  - educació infantil (4-5 anys)

  - educació primària

 • Horari i lloc d'encontre

  Els tallers es desenvoluparan a les aules dels Centres educatius d'Educació Infantil i primària.

  Aquest curs escolar els tallers es realitzaran amb totes les recomanacions de prevenció que s'indiquen des de l'autoritat competent en matèria de salut a les Illes Balears. La seguretat dels infants i els/les joves és un tema prioritari i més ara, donada la situació sanitària de la COVID-19. Per això aquest curs prendrem un seguit de mesures i protocols que aplicarem a totes les activitats al mateix temps que seguirem aquelles normes i mesures determinades pels centres educatius. Amb aquestes vetllarem per la seguretat de l'alumnat, del professorat i també de tot l'equip de professionals que fan possible el desenvolupament de les activitats i tallers.

   

  ABSÈNCIA DE MALALTIA I DE SIMPTOMATOLOGIA
  En el cas d'identificar algun alumne/a, docent i/o altre membre del centre educatiu amb símptomes clars compatibles amb COVID-19 cal avisar de forma immediata a la persona responsable del taller, amb la finalitat d'ajornar l'activitat i portar-la a terme un altre data.
  GRUPS DE CONVIVÈNCIA
  Les activitats es faran en grups de convivència aïllats d'altres grups amb un/a monitor/a i el professorat de suport. Els grups poden ser de 15 infants com a màxim.
  RENTADA DE MANS
  Es realitzarà una rentada de mans a l'inici i final de cada activitat, bé amb aigua i sabó o amb solucions hidroalcohòliques que estaran disponibles als centres educatius.
  US DE MASCARETES
  L'ús de les mascaretes serà necessari per part dels/les participants, professor/a i el seu monitor o monitora. L'ús de mascaretes no serà obligatori pels infants menors de 6 anys, en cas de recomanacions mèdiques o de diversitat funcional.
  DISTÀNCIA DE SEGURETAT
  Es mantindrà la distància de seguretat física de 2 metres entre tots els infants i personal que participi en les activitats. Les instal•lacions i els espais cal que estiguin preparats per poder garantir aquesta distància.
  NETEJA I DESINFECCIÓ
  S'assegurarà la neteja i desinfecció de tots els materials emprats durant els tallers.
   

 • Aportació de l'Ajuntament

  Material didàctic per descarregar a les webs:


   Material didàctic per descarregar a les webs:
  http://www.palmaeduca.es/p_activitats/docs/26.El%20renou%20i%20la%20veu.%20Llibre%20d'educaci%C3%B3.pdf

 • Observacions / Condicions

  Per a més informació: Àrea delegada de Turisme, Sanitat i Consum. Responsables: Saliha Belmonte Darraz i Núria Martínez Company.  Telèfon 971 22 59 31 ext. 6122). c/e: saliha.belmonte@palma.es i  activitatsmensnuria@gmail.com